GalNet RADIO

26.01.3303

Sojusz prosi o pomoc - misja społ.

Rada Admirałów Sojuszu ogłosiła, że jeden z konwojów Sojuszu został zaatakowany w systemie Fedmich.

Według oświadczenia konwój ten transportował personel i wyposażenie wojskowe dla obsadenia jednej z baz. Odpowiedzialność za atak wydają się ponosić organizacje kryminalne operujące w Fedmich.

Większość personelu udało się bezpiecznie wyewakuować, ale na miejscu nadal pozostaje pewna ilość kapsuł ratunkowych z członkami załóg statków które porzucono.

Rzecznik wydał następujące oświadczenie:

"Jest rzeczą najwyższej wagi, aby uratować wszystkich, którzy nadal przebywają na miejscu ataku i odzyskać znajdujące się tam dużej wartości materiały."

"Upoważniliśmy frakcję Fedmich Elecronics Partners do prowadzenia akcji ratunkowej i wypłacania nagród tym, którzy będą dostarczać kapsuły ratunkowe elementy wraków do Roberts Port w systemie Fiedmich. Potrzebni będą także piloci ze skrzydeł bojowych aby zapewnić bezpieczeństwo statkom pomagającym w akcji ratunkowej."

Operacja zaczęła się 26-go stycznia 3303 i potrwa przez tydzień o ile akcja ratunkowa nie zakończy się wcześniej sukcesem.