GalNet RADIO

08.07.3302

Ograniczony dostęp do strategicznego zasobu

Generał Alexander Lee z United Teaka First, który niedawno przeszedł w stan  pojawił się w ten weekend gościnnie w znanym  talk-show "Affairs of State"  Generał Lee został zapytany co sądzi o utrzymywaniu pozycji przez federalną flotę w pobliżu miejsca występowania skorupiaków.

"Przejęcie i kontrola nad strategicznymi zasobami jest kluczem w każdym konflikcie. Cel taki osiąga się poprzez zajęcie obszaru przy użyciu siły, przygotowując się do zniszczenia zasobów w razie odwrotu tak aby nie wpdały w ręce wroga. Obecność okrętów Federacji w miejscach występowania skorupiaków jest idealnym przykładem  takiego strategicznego zachowania".

"Nie trzeba być geniuszem strategii, aby przejrzeć działania Federacji. Ona właśnie zabezpieczyła kluczowy zasób strategiczny - jedyny znany zasób który przeciwdziała uszkodzeniom powodowanym przez Artefakty. Nawet jeżeli Federacja nie zamierza zbierać meta-kompozytów, Imperium będzie zmuszone odpowiedzieć na te działania lub znaleźć i zabezpieczyć inne miejsca występowania skorupiaków. W obu przypadkach niezależne systemy dotknięte  przez szkodliwe działanie Tajemniczych Artefaktów będą cierpieć przez braki w dostawach meta-kompozytów. "