GalNet RADIO

07.07.3302

"Rise to Power" trwa


Pierwszy etap "Rise to Power" już się zakończy i ma się właśnie rozpocząć kolejny.

W tej fazie uczestnicy będą się koncentrować na tak zwanej "realokacji towarów" Frakcje proszą swych pilotów o pozyskanie jak największej ilości planów technicznych (technical blueprints). Jedynym stawianym warunkiem jest to, że plany techniczne można zdobyć tylko nielegalnie ... innymi słowy trzeba je ukraść. Grupa z największą liczbą planów technicznych na koniec tej fazy zostanie ogłoszony zwycięzcą.

Kampania "Rise to Power" będzie trwała w sumie trzy tygodnie, a zwycięzca otrzyma status potęgi galaktycznej.

Konkurencja ta rozpoczyna się 7 lipca 3302 i będzie trwała przez tydzień.