GalNet RADIO

08.07.3302

Obywatele domagają się uwolnienia Hasley

Coraz większa część społeczności Federacji domaga się uwolnienia byłej prezydent  Jasmina Halsey, która obecnie jest hospitalizowana w zamkniętym obiekcie leczenia psychiatrycznego na Marsie. Pomimo stwierdzeń najbliższych osobistych współpracowników Halsey, że została ona tam umieszczona na własną prośbę, duża grupa obywateli najwyraźniej uważa, że przebywa ona tam nie ze względu na swoje zdrowie lecz po to by  ją uciszyć.

Jedna z osób domagających się uwolnienia Halsey powiedziała:

"Wygląda na to że nawet była prezydent nie może mówić prawdy. Jasmina Halsey ma rację - powinniśmy utrzymać tempo ekspansji, poszerzając granice zamieszkałej przestrzeni - ale rząd federalny nie jest tym zainteresowany. Dodatkowo teraz ją uwięzili".


Ostatni zanotowano wzrost liczby dyskusji na temat byłej prezydent w różnych kanałach informacyjnych, a tłumy ludzi zaczęły się gromadzić pod kliniką Clearwater w której znajduje się Hasley i domagają się jej zwolnienia.