GalNet RADIO

15.04.3302

Raport z działalności mocarstw


W zeszłym tygodniu zostało ograniczone zaopatrzenie do garnizonów Marynarki Federalnej dzięki temu udało się zapobiec konieczności rezygnacji z placówki w systemie Phra Mool. Prezydent Zachary Hudson otrzymuje obecnie raporty wywiadowcze z wielu systemów i wkrótce zdecyduje, w jaki miejscu przestrzeni skoncentrują się wysiłki marynarki pod koniec tygodnia.

Prezydent Gabinetu Cieni Felicia Winters otrzymała w tym tygodniu pełne poparcie mieszkańców systemu Puntin, zwiększyło to  liczbę kontrolowanych przez nią układów do 70. Jej Federalny Program Pomocy obecnie prezentowany jest szerokiej publiczności w HIP 50489 i Kappa próbując tam przedstawić zalety programów ochrony zdrowia i opieki społecznej.W tym tygodniu Ao Kax popadł w zamieszki, stan ten zagraża wpływom Arissy Lavigny-Duval w tym systemie. Jeśli Cesarz będzie w stanie zapewnić wystarczającą ilość dostaw do garnizonu Tarczy Sprawiedliwości i przywróci porządek jest wielce prawdopodobnym że układ HR 4720 przyłączy się do jej dominium.

Księżniczka Aisling Duval zdobyła poparcie od obywateli systemów Blod i HIP 95256. Kontroluje ona już 60 układów gwiezdnych, i zapewne ta liczba wzrośnie bo Księżniczka Ludu ma praktycznie sfinalizowaną umowę z Conii.

Senator Zemina Torval dokończyła proces zakup aktywów w systemie HR 6948, ale w tym samym czasie nie udało jej się nabyć pakietów kontrolnych w Grudi upadł. Senator Torval obecnie prowadzi rozmowy z władzami w Bandjigali, Candecama i VVO 19.

Działania ekspansywne Senatora Denton'a Patreus'a, Admirał'a Cesarskiej Floty zostały skutecznie powstrzymane w systemach:  Medzistha i Mula Wendes. Obecnie floty admirała  obrały kurs do układów: LFT 142, Menero Kimiego i V374 Pegasi.


Urzędnicy Sojuszu aktywnie pracowali i zbierali niespotykaną dotąd ilość meldunków i raportów z preferowanych biznesowo systemów. Blokady wprowadzone przez korporacje podległe Federacji zmusiły dwanaście systemów do wypowiedzenia swoich umów handlowych z Sojuszem. Premier Edmund Mahon prowadzi rozmowy nad przywróceniem stosunków handlowych. Obecnie 86 systemów pozostają w sieci handlowej Sojuszu.


W minionym okresie żaden systemy nie zmienił swojej przynależności ale każde mocarstwo przygotowuje się do śmiałych posunięć w nadchodzącym tygodniu.

Prezes SiriusGov, Li Yong-Rui w przyszłym tygodniu w systemie Cahng O planuje kupić ogromne  aktywa zarówno w sektorze prywatnym jak i państwowym .


Władca piratów Archon Delaine w zeszłym tygodniu nie był w stanie ustanowić nowych twierdz w układach: Mikunn i Latugara. tak samo nie odnotowano wspieranych przez niego powstań.


Simguru Pranav Antal stara się poszerzyć zasięg Utopii o systemy: Allowa, Anouphis, Antanyamai, FS 34, LP 708-253, Maia i Renpetani. Gdyby wszystkie te układy stały się częścią enklawy, teokracja ta będzie kontrolować ich aż 55.