GalNet RADIO

12.09.3301

Tygodnik "Ekspansja" #12

Jak co tydzień GalNet prezentuje krótką listę 10 z 1354 pomniejszych frakcji przeprowadzających obecnie ekspansję na nowych systemy (*).
  • Anagori Purple Transport Ind
  • Domotwa Industry
  • Partnership of LHS 2819
  • Independents of Tetonang
  • Iksvatan Co
  • Co-op of Minang
  • LFT 361 Independents
  • Citizen Party of Chanab
  • HIP 61811 and Co
  • Workers of HIP 63809 League
Ekspansja ma miejsce gdy pomniejsza frakcja uzyska wystarczające wpływy w docelowym systemie znajdującym się w jej zasięgu. Proces ekspansji jest bardzo kosztowny oraz niestety ma znaczny wpływ na pogorszenie się sytuacji gospodarczej oraz ogólnego poziomu dobrobytu w systemie.

* Dane są aktualne w momencie publikacji.