GalNet RADIO

22.09.3303

Aegis zajmie się także tematem obronności

Rzecznik Aegis, organizacji mającej koordynować badania nad Thargoidam, potwierdził, że obecnie rozszerza zakres swoich kompetencji. Działanie to jest odpowiedzią na ostatni atak Thargoidów wymierzony przeciwko statkom federalnym w sektorze Pleiades Sector IR-W D1-55.

W oświadczeniu rzecznik powiedział:

"Aegis otrzymał wytyczne od przywódców wszystkich trzech supermocarstw, aby skoncentrować się nie tylko na badaniach, ale także na obronie przed obcymi. To zaś potwierdza przekonanie, że Aegis, w skład którego wchodzą najwięksi eksperci ds. obcych form życia, jest najlepiej przygotowana do tego typu pracy. "
"Rozumiemy, że niektórzy nie popierają takiego rozwoju, ale decyzja została podjęta dopiero po dogłębnej analizie, i wszystkie strony zgodziły się że taka jest konieczność. Niemniej zapewniamy że nasze inicjatywy badawcze będą kontynuowane".

Wraz z poszerzeniem zakresu działań, budżet organizacji także został znacznie zwiększony.