GalNet RADIO

25.05.3303

Ekspansja Supermocarstw w Plejadach - misja społ

W przeciagu ostatnich dygodni zarówno Federacja jak i Imperium przyspieszyły swoje plany ekspansji w systemy Maia i Merope, wysyłając tuziny statków i zakładając nowe outposty. Ostatnia faza tych kampanii będzie miała na celu wybudowanie baz naziemnych w rejonie Plejad.

Imperium upoważniło frakcję Merope Expedditionary Fleet do koordynowania tych wysiłków, a tą samą funkcję ze strony Federacji będzie pełniła Pleiades Resources Enterprise. Obie frakcje wystosowały apel o dostarczanie materiałów potrzebnych do budowy a mianowicie tantalum, building fabricators i thermal cooling units. |Piloci, którzy dostarczą je do baz  PRE Logistics Support Gamma w przypadku Federacji oraz Moni's Hub w przypadku Imperium zostaną bardzo sowicie wynagrodzeni.

Obie kampanie rozpoczęły się 25go maja 3303 i potrwają przez tydzień o ile zamierzone ilości materiałów nie zostaną zebrane wcześniej.