GalNet RADIO

09.03.3303

Historia Federacji - część pierwsza

Federacja jest największą i najstarszą z Wielkiej Trójki supermocarstw w zajętym przez ludzi wszechświecie Elite Dangerous. Istnieje ona już od ponad tysiąca lat. Początki Federacji sięgają wstecz aż do roku 2060. Nawet przed tym wiele dużych korporacji kontrolowało ludzie i finansowe zasoby na skalę większą niż niektóre państwa. W latach po zniszczeniach na skutek Trzeciej Wojny Światowej w latach 2040-tych strukturom rządzącym nie udało się odzyskać pełnej władzy i wpływy korporacji wzrosły dramatycznie poczynając od lat 2050.

To korporacje były odpowiedzialne za rozpoczęcie wędrówki do gwiazd przez ludzi w roku w 2070tym, nie rządy. Rozwój przemysłu na wielką skalę w końcu stał się etosem założycielskim Federacji. Zostałą utworzona baza na Marsie a sam księżyc mocno zindustrializowany do roku 2080. Początkowo tym ruchem kierowała potrzeba odbudowy zniszczonej ekologii i ekonomii ziemskiej po latach wojny. Rozwój przemysłu szybko ogarnął cały Układ Słoneczny. Rozpoczął się etap najczystszej interpretacji kapitalizmu widzianej kiedykolwiek przez ludzkość.

Wkrótce w przestrzeń wyruszyły sondy międzygwiezdne i wyjątkowe odkrycie życia w systemie Tau Ceti rozpoczęło masową wędrówkę ludzkości do gwiazd. Po trzydziestu latach powstała pierwsza kolonia, a wkrótce kolejne w niedużej odległości od Układu Słonecznego. Odkryto kolejne formy życia w systemie Delta Pavonis, ale prawie natychmiast uległy one zagładzie na wskutek działań tamtejszych kolonistów.

Podobne problemy zanotowano w Beta Hydri i Altair. Ludzkość zaczęła się rozprzestrzeniać w niekontrolowany sposób. Tau Ceti otrzymało wiadomość z Sol z nakazem otoczenia ochroną lokalnych form życia, ale jedyną odpowiedzią było milczenie. Otrzymywano sprzeczne raporty, ale te z niezależnych źródeł (w większości trzymających stronę Tau Cetians) wskazywały, że kolonia borykała się z dużymi trudnościami z powodu ciężkich warunków panujących na planecie i po prostu nie była się w stanie zastosować do wymagań. Przez kolejne dziesięciolecia wysyłano różne ultimatum, jednak ponieważ były ignorowane, cierpliwość Sol się w końcu wyczerpała.

Kulminacja nastąpiła w roku 2241, w którym flota wojenna wysłana z Układu Słonecznego, po odbyciu podróży międzygwiezdnej stała się z buntownikami z Tau Ceti. Wynik bitwy był swego rodzaju remisem zmuszającym Sol do niechętnego zaakceptowania porozumienia ze związkiem systemów o wspólnych planach i pragnących niepodległości - tak narodziła się Federacja. Najważniejszy głos miał przez wieki Układ Słoneczny, ale wszyscy członkowie założyciele mieli też własne prawa, należały do nich: Sol, Tau Ceti, Delta Pavonis, Altair i Beta Hydri.

Kolonizacja nabierała rozmachu i wkrótce ludzkość rozprzestrzeniła się po okolicznych systemach. Znaczącym punktem była kolonizacja systemu Achenar w roku 2310. Przewrót wśród władz zakończył się odrzuceniem przyjęcia do Federacji i i to doprowadziło do narodzin Imperium, podczas rozpoczętej w roku 2330 i trwającej przez 50 lat wojny pomiędzy Federacją a kolonistami z Achenaru. Porozumienie zostało podpisane w roku 2380, ale w większości przypadków było potem ignorowane.

Federacja przekazała kilka systemów różnym grupom religijnym, jeden z bardziej znanych to Van Maanen’s Star, który otrzymali Guardians of the Free Spirit w roku 2480. System jest niedostępny do dnia dzisiejszego. Lata pomiędzy 2500 a 2900 oznaczały się głównie powiększającą się dominacją korporacji i komercyjnym i przemysłowym wykorzystaniem systemów coraz odleglejszych od Sol. Powstało wiele kolonii o charakterze górniczym czy wydobywczym, niektóre z nich do dziś sa centrami zysków (lub strat.)

W roku 2994 w systemie Alioth wybuchł kolejny konflikt pomiędzy Federacją a Imperium. Z konfliktu który rozpalał się i przygasał przez ponad 200 lat narodził się Sojusz, po tym jak mieszkańcy spustoszonego systemu Alioth dokonali rewolucji i wypchnęli siły obu mocarstw ze swojego terytorium.

Koniec części pierwszej
(tłumaczenie według tekstu Drew Wagar - żródło )