GalNet RADIO

04.11.3302

Konferencja prasowa grupy Canonn

Grupa Badawcza Canonn udzieliła dziś konferencji prasowej w celu zapewnienia społeczności, że badania w odkrytych tajemniczych ruinach w Synuefe XR-H d11-102 są prowadzone właściwie.

Rzecznik organizacji stwierdził, że raporty o rzekomych zniszczeniach są bardzo mocno przesadzone.

"Jest prawdą, że kilka statków badawczych zostało zniszczonych przez przestępców, ale nie zaobserwowaliśmy żadnych zniszczeń w obiekcie zainteresowań."

"Będąc pierwszymi w znalezionej lokacji, przy pomocy naszych współpracowników szybko rozpoczęliśmy proces zbierania i katalogowania artefaktów. Już kilkaset zostało rozesłanych do placówek badawczych w celu wykonania szczegółowych analiz."

Komandor V Patau