GalNet RADIO

29.09.3302

Nowa baza imperialna w Plejadach

Rzecznik floty Merope Expeditionary ogłosił, że akcja zbierania materiałów na nową bazę Imperium w Plejadach zakończyła się pełnym sukcesem i jej budowa rozpocznie się w Pleiades Sector AB-W B2-4.

"Niektórzy nie popierają udziału Imperium w tym zatargu, mówią, że jeśli po prostu odejdziemy to konflikt wygaśnie. Ale my uważamy, że czasami aby osiągnąć pokój, należy się oprzeć tyranii."

Wszyscy, którzy wzięli udział w inicjatywie mogą odbierać nagrody z Obsidian Orbital w systemie Maia."