GalNet RADIO

31.08.3302

Perspektywy napraw uszkodzeń spowodowanych przez Nieznane Artefakty się poprawiają.

Personel techniczny na stacji New Dawn w systemie Ceos oznajmił przełom w trwającej walce z tak zwaną plagą technologiczną.

Tag Arthurs, szef Wydziału Napraw, wydał następujące oświadczenie:

"Pomimo tego, że jeszcze niewiele rozumiemy z natury meta-kompozytów, to jednak nauczyliśmy się znacznie potęgować ich działanie. W rezultacie przy użyciu ich do napraw stacji zniszczonych przez użycie Nieznanych Artefaktów potrzebna nam jest znacznie mniejsza ilość meta-kompozytów, a konkretnie połowa."

"Dodatkowo okazało się, że jeśli meta-kompozyty zostaną użyte w przeciągu tygodnia od czasu zauważenia pierwszych objawów zakłóceń wywołanych przez Nieznane Artefakty, wtedy udaje się powstrzymać dalsze uszkodzenia stacji"