GalNet RADIO

29.07.3302

Korzenie Federacji Pilotów

Kontynuując naszą popularną serię o znaczących epizodach z historii ludzkości, znany historyk Sima Kalhana omawia powstanie Federacji Pilotów.

"Federacja Pilotów została założona w 2805 w odpowiedzi na gwałtowny wzrost liczby posiadaczy prywatnych statków kosmicznych. Została ona stworzona głównie w celu dzielenia się wiarygodnymi informacjami na temat tras handlowych i zapewnienia sobie wzajemnej ochrony przed rosnącą plagą międzygwiezdnego piractwa."

"W tamtych czasach, niezależni piloci nie cieszyli się dużym zaufaniem, wędrowny charakter ich profesji powodował postrzeganie ich jako osób niezbyt odpowiedzialnych. Ściśle przestrzegany Kodeks Federacji Pilotów położył temu kres, i jej członkowie zaczęli cieszyć sie szacunkiem. "

"Wraz ze wzrostem piractwa, Federacja Pilotów zaczęła wydawać listy gończe za znanymi piratami.rozpoczęła wydawanie dobrodziejstw znanego statków piratów. Niektóre głosy spoza Federacji oskarżały inicjatywę o zbytnią brutalność, ale ciężko nie było się spierać z jej zauważalną efektywnością. Wkrótce potem Federacja Pilotów wprowadziła oficjalny system rankingowy odzwierciedlający ilość zestrzelonych statków przez każdego z jej członków. Piloci którzy uzyskali największą ilość zwycięstw w boju otrzymywali tytuł Elite, marzenie każdego komaandora w znanej galaktyce"

"Większość bogactwa Federacji Pilotów pochodzi z wszechobecnej siedzi danych Galnet. Początkowo prosta baza danych z informacjami o statkach, listach gończych i systemach gwiezdnych, przekształciła się w międzygwiezdny rynek informacji i wiadomości galatycznych. W roku 3300, Federacja Pilotów była dominującym dostawcą informacji w galaktyce, ale także głównym dostawcą sprzętu i oprogramowania na którym była oparta sieć Galnet. Dziś terminale Galnetu są zamontowane na wszystkich dostępnych statkach."

"W roku 3290 Federacja wprowadziła system rankingu podobny do bojowego, który obejmował pilotów zajmujących się eksploracją i handlem, a następnie w 3301 dodała do niego pilotów biorących udział w walkach między sobą na specjalnych Arenach (CQC)"

"Federacja Pilotów zawsze przedstawiała się jako neutralna organizacja, instniejąca jako przedstawiciel niezależnych pilotów a nie a nie narodowości lub frakcji politycznych. Organizacja ma swoją siedzibę w systemie Shinrarta Dezhra, wstęp do którego gwarantuje specjalne zaproszenie. Otrzymanie zaproszenia jest zwykle uzależnione od osiągnięcia rangi Elite. Ten fakt przyczynił sie do postrzegania Federacji Pilotów jako dość skrytej, zwłaszcza, że nie nie komunikuje się ona za często ze społecznością galaktyki".