GalNet RADIO

27.06.3302

Marynarka Federacji triumfuje w Daramo

Po trzech dniach zaciekłych walk, frakcja Independents of Daramo potwierdziła, że Federacja odparła ofensywę Imperium na system.

Podsumowując zwycięstwo Admirał Floty Federacji York wyraził swoją wdzięczność niezależnym pilotom, którzy licznie wspierali Federacje:

"Mamy nadzieję, że ten dzień przypomni naszym wrogom, że nie mogą oni zagrabiać czego tylko chcą. Nie tak dawno temu Imperium nie było niczym więcej niż garstką nieogarniętych kolonistów na Achenarze 6D, a w tym samym czasie Federacja kontrolowała ponad 1000 systemów. Imperium powinno sobie przypomnieć swoje korzenie."

Terytorialne dysputy pomiędzy Federacją a Imperium nie są niczym nowym, ale mocne słowa Admirała Yorka, w szczególności użycie zwrotu "wrogowie", niewątpliwie otworzy debatę na temat obecnych stosunków między dwoma potęgami.