GalNet RADIO

05.05.3302

Skuteczny apel Jasmin'y Halsey o dane eksploracyjne

Biuro Jasmin'y Halsey ogłosiło, że prośba byłej Prezydent o dostarczanie danych eksploracyjnych została z sukcesem zakończona . Pomimo świadomości Halsey o tym że znaczna część elit politycznych nie jest zainteresowana tego typu działalnością, spotkała się ona z dużą otwartością społeczności galaktycznej  na swój apel. Setki niezależnych pilotów gromadziło dane astronawigacyjne i dostarczało je do Leoniceno Orbital.

W związku z pozytywnym zakończeniem tego przedsięwzięcia członek personelu osobistego Halsey wydał następujące oświadczenie do mediów:

"W imieniu prezydenta Halsey, chciałbym podziękować wszystkim, którzy odpowiedzieli na ten apel. Dane, które dostarczyliście będą teraz analizowane pod kątem informacji na temat istot widzianych przez Prezydent Halsey. Przy odrobinie szczęścia, to dochodzenie pozwoli nam odnaleźć drogę do nawiązania kontaktu z tymi niezwykłymi istotami. "