GalNet RADIO

13.05.3302

Raport z działalności mocarstw

Pod pretekstem poprawienia bezpieczeństwa flota Prezydenta Zachar'ego Hudsona została skierowana do systemu Ravas, gdzie ustanowiła bazę operacyjną. Przemieszczenie sie takiej ilości jednostek federalnych doprowadziło do braków w zaopatrzeniu w układzie 26 Ophiuchi, co znacznie zmniejszyło potencjał bojowy stacjonujących tam okrętów. Tylko znaczny  pokaz siły Federacji może zapewnić przestrzeganie prawa w 26-stej.

Prezydent Gabinetu Cieni, Felicia Winters skupiła swój program federalnej pomocy w  systemie Kali. Podjęła ona tam działania mające przedstawić jakie pożytki dla mieszkańców mogą dać liberalne wartości. Od jakiegoś czasu układ Kali jest kontrolowany przez podległą Sojuszowi frakcję  Green Party of Kali, ale wiele wskazuje na to że federalna korporacja Blue Netcoms Ltd skorzysta na obecności sił Winters i może przejąć kontrolę nad systemem.

Tarcza Sprawiedliwości nie zapewniła odpowiednich środków na logistykę w całej domenie Cesarzowej Arissy Lavigny-Duval. Doprowadziło to do utraty kontroli w HIP 47328 i HR 4720. Jeśli Tarcza Sprawiedliwości nie wzmocni swoich sił systemach Cook i HIP 10694 prawdopodobnie one też wypowiedzą swoją lojalność wobec władczyni Imperium.

Zwolennicy księżniczki Aisling Duval w tym tygodniu nabyli wystarczające pakiety kontrolne mediów, w systemie Conii. Obecnie podobne działania są prowadzone przez siły Księżniczki Ludu w układach: Ekono i Kurichime.

Senator Zemina Torval używając swoich wpływów i powiązań ekonomicznych w minionym okresie zgromadziła ogromne zapasy finansowe. Pozwoliło jej to  zakupić grunty oraz infrastrukturę w systemach: Jamuxa i Belgitan, a następnie przejęła w nich pełną kontrolę.

Senator Denton Patreus wysłał swoje floty do anarchicznego systemu  Ehi, kontrolowanego  przez frakcję Ehi Silver Rats. Pomimo że miejscowy ruch oporu został pokonany to siły imperialne ze względu na problemy ekonomiczne zmuszone zostały do odwrotu.

Agenci Premiera Edmund'a Mahon'a  podjęli się misji dyplomatycznych w systemach: BPM 89444, 7 Zeta-2 Lyrae i Alkaid. Skuteczne rozmowy doprowadziły do zawarcia umów handlowych z tymi układami.  Obecnie przedstawiciele Sojuszu mają jeszcze pracowitszy tydzień, prowadzą oni negocjacje z aż dziewięcioma kolejnymi systemami. Jeśli wszystkie one wejdą w skład Sojuszu to będzie on obejmował 106 systemów gwiezdnych.

Brutalne i gwałtowne powstania w układach HIP 103138, He Xian Gu, HIP 90190 oraz Bakabienil zmusiły lokalne siły obronne do pełnej mobilizacji  w  próbie utrzymania praworządności. Wykorzystując zamieszki w HIP 103138 Kumo Crew przejęło tam kontrolę, w pozostałych trzech systemach działania powstańców okazały się zbyt słabe a siły bezpieczeństwa opanowały sytuację. W podbitym przez Archona systemie bojownicy ruchu oporu  za wizję niepodległości zapłacili własną krwią a ich rodziny zostały sprzedane w niewolę.

Prezes Li Yong-Rui wykorzystał zależności polityczno-ekonomiczne systemu Artume wobec kierowanej przez niego Korporacji Syriusz. Przeznaczył on ogromne środki na zakup pakietu kontrolnego w tym układzie. Niestety, w ostatniej chwili przed sfinalizowaniem umów, służby badające sytuację finansową ujawniły, że system przynosi  straty i nie ma optymistycznych założeń na przyszłość. W związku z tym całą operację przerwano w czwartek rano.

Utopijni egzekutorzy nie byli w stanie poprowadzić do oświecenia ludności systemów: 63 G. Capricorni oraz Kelie. Na przeszkodzie stanęli im zagubieni biurokraci nie rozumiejący prawdy Utopii. Niezrażony tym niepowodzeniem, przywódca  teokracji Pranav Antal wysłał swoich negocjatorów w poszukiwaniu nowych zbłądzonych , którzy przyjmą do serca wizję Utopii.