GalNet RADIO

04.04.3302

Teoria "Świetlików" obalona

Kilka tygodni po opublikowaniu raportu dr Arcanonn oraz Comdr.Engalo na temat "świetlików" czyli interakcji pomiędzy Tajemniczymi Artefaktami a meta-kompozytami została wydana aktualizacja informacji:

"Po opublikowaniu badań Engalo, nasze zespoły naukowe przystąpiły do wzmożonej pracy, próbując ustalić, czy te oddziaływania rzeczywiście mają miejsce. Wkrótce wielu pilotów m.in.: Locastan, Croix a także Engalo - doszli do wniosku, że badany proces najprawdopodobniej jest wynikiem zniekształceń pola otaczającego artefakty".

"Pole to wydaje się że zagina światło w sąsiedztwie artefaktu, powodując że obiekty znajdujące się w nim pojawiają się w dwóch egzemplarzach. Po dokładnej obserwacji stwierdzono, że to, co wydawało się być parą tańczących "świetlików" w rzeczywistości było kopiami tego samego obiektu".
"Wyrażam ogromne uznanie dla drużyny badawczej za jej ciężką pracę i cieszę się, że mogę zdjąć to zjawisko z naszej listy najważniejszych badań."

Cmdr. Lord Zoltan