GalNet RADIO

09.04.3302

Raport z działalności mocarstw
Prezydent Fedederacji Zachary Hudson miał bardzo pracowity tydzień. Prowadził operację militarne mające na celu założenie baz wojskowych w układach: Opet, Annwn, Adan, Ch'iang Fei, Okinura, Delta Pavonis oraz Gitse. Ta szeroko zakrojona kampania mająca rozszerzyć wpływy Federacji ostatecznie nie powiodła się z powodu poważnych niedoborów zaopatrzenia. Fiasko to poskutkowała dodatkowo koniecznością wycofania federalnych flot z systemów Bandjigali i Lalande 37120. Jeśli łańcuchy dostaw nie zostaną wzmocnione bardzo prawdopodobnym jest że, układ Phra Mool straci bezpośrednią ochronę Marynarki Federacji.

W całkowitym przeciwieństwie do tak wzmożonej aktywności, tereny lidera opozycji Felici Winters miniony tydzień doświadczyły wyjątkowego spokoju. W rezultacie zgromadzona nadwyżka budżetowa pozwoli na zintensyfikowani w przyszłym tygodniu programu pomocy byłej PO Prezydenta w większej liczbie systemów niż było to wcześniej przewidywane.


Pracownicy Cesarzowej Arissa Lavigny-Duval byli w zeszłym tygodniu narażeni na endemiczną korupcję w systemach Ande, Sawait i Tujil. Władczyni wydała rozkaz Tarczy Sprawiedliwości na patrolowanie tych systemów i zezwoliła na używania wszelkich dostępnych środków w walce ze światkiem przestępczym.

Księżniczka Aisling Duval w minionym okresie zabezpieczyła sobie poparcie w HIP 105391. Jednocześnie blisko finiszu są już umowy z układami Blod i HIP 95256. Jeżeli systemy te ogłoszą swoje poparcie dla Księżniczki Ludu będzie ona kontrolować 60 układów gwiezdnych.

Miniony tydzień był dla Zeminy Torval najspokojniejszym od 15 tygodni. W związku ze spokojami politycznymi wiele statków ochrony osobistej w jej domenie nie podjęło działań zbrojnych i pozostały zadokowane w stoczniach. Jej brokerzy, obecnie przygotowują umowy nabycia aktywów w układach Grudi i HR 6948.

Sprzedaż sprzętu militarnego prowadzona przez senatora Denton’a  Patreus'a w systemach Medzistha i Mula Wendes na początku została pozytywnie odebrana przez tamtejsze rządy i mieszkańców. Jednakże niedługo później pojawiły się silne ruchy anty-imperialne i zorganizowały się duże siły opozycyjne które sprzeciwiają się obecności tam floty Patreus'a.


Ogromna sieć handlowa Sojuszu popadła w stan głębokiej recesji w tym tygodniu. Obecnie status blokady został ogłoszony aż w 21 układach. Tego typu bariery były wprowadzona przez korporacje federalne, gdy chciały one zwiększyć swoją dominację na danym rynku galaktycznym. Nie jest jasne, w tej chwili, jak długo ten stan rzeczy może trwać, ani jaki będzie miał wpływ na rynki galaktyczne.


W tym tygodniu skuteczne i wyróżniające się działania potęg niezależnych prowadził Archon Delaine i jego Kumo Crew. Przeprowadził on udany podbój systemu Devata Baru co zwiększyło łączną liczbę okupowanych przez Pająka z Pegasi do 42 układów. Władca piratów podżegał także do powstań w Latugara i Mikunn i wkrótce może przejąć te systemy.

Simguru Pranav Antal i Li Yong Rui w zeszłym tygodniu zajmowali się przede wszystkim tematami administracyjnymi wewnątrz swoich granicach. Utopia jest wreszcie gotowa wysłać  swoich ambasadorów do sąsiadujących systemów by szerzyć oświecenie i przyłączać do niego kolejne światy. Korporacja Sirius w przyszłym tygodniu zapewne podpiszę umowę z systemem Chemaku.