GalNet RADIO

01.04.3302

Ograniczony dostęp do systemu Naraka

System Naraka to jedyne tego typu kuriozum w astronawigacji. Identyczną nazwę dla systemu "naraka" posiadają dwa oddalone od siebie układy gwiezdne. Dla niektórych Naraka to system znajdujący się sektorze Hydrae, podczas gdy dla innych jest to system, położony pomiędzy Pi-Fang i Eranin.

To osobliwe zjawisko od dawna jest źródłem nieporozumień i utrudnień dla pilotów, aby rozwiązać problem Universal Cartographics zarządził zmianę nazwy pierwszego z tych dwóch systemów. Po tym ogłoszeniu rzecznik wydał krótkie oświadczenie:

"Dopóki Universal Cartographics proceduje ten temat, wszyscy podróżni do systemu Naraka w sektorze Hydrae spotkaja się tam ze statusem ograniczonego dostępu. Dostęp do systemu Naraka znajdującego się między Pi-Fang i Eranin pozostaje bez ograniczeń."

Nie każdy jest zadowolony ze zbliżających się zmian, i tak jeden z mieszkańców wkrótce przemianowanego układu powiedział:

"Nowa nazwa , wszystko ładne i piękne, ale co się stanie z pocztą? Kto zapłaci za zmiany w dokumentach? Cały ten Universal Cartographics pewnie o tym nie pomyślał".