GalNet RADIO

06.02.3302

Tygodnik "Ekspansja" #34

Jak co tydzień GalNet prezentuje krótką listę 10 z 1244 pomniejszych frakcji przeprowadzających obecnie ekspansję na nowe systemy (*).
  • Bakas Silver Netcoms Org
  • Qahat Services
  • Lulus Patron's Principles
  • Namago Commodities
  • Bean Nighe Partnership
  • HIP 18725 Purple Allied Industry
  • Apalar Labour
  • Cashibo Industry
  • Vishkyamu Blue Pirates
  • Pipia Life Interstellar
Ekspansja ma miejsce gdy pomniejsza frakcja uzyska wystarczające wpływy w docelowym systemie znajdującym się w jej zasięgu. Proces ekspansji jest bardzo kosztowny oraz niestety ma znaczny wpływ na pogorszenie się sytuacji gospodarczej oraz ogólnego poziomu dobrobytu w systemie.

* Dane są aktualne w momencie publikacji.