GalNet RADIO

28.02.3302

Prezydencki okręt na emeryturze


Przez ostatnie sześć lat, Federacja używała w roli osobistych statków prezydenckich pary rozbudowanych liniowców Saud Kruger Narwhal (ulepszonego wariantu świetnej Bieługi). W zeszłym roku jeden z okrętów przepadł w tragicznych okolicznościach. Dzisiaj drugi okręt przechodzi na emeryturę.


Bexley Jones, rzecznik prezydenta Zacharego Hudsona, powiedział: "Jest sprawą najwyższej wagi, by okręt noszący nazwę 'Starship One' mógł pełnić rolę mobilnej bazy operacyjnej dla prezydenta, zapewniając mu wszystko czego potrzebuje przebywając w przestrzeni oprócz oferowania całkowitego bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę pierwotne pasażerskie przeznaczenie Bieługi stwierdziliśmy, że nie jest w stanie sprostać tym wymaganiom."

Jones potwierdził, że pozostały Narwal zostanie zastąpiony parą zmodyfikowanych krążowników bojowych Farragut, ostoją Federalnej Marynarki. Ogromne statki wyposażone są w szeroką gamę ciężkiego uzbrojenia i zdolne do transportu kilku korwet i dużej eskadry Kondorów F63. "W tych niebezpiecznych czasach rzeczą najważniejszą jest, by okręt prezydencki był w stanie zapewnić kompleksowe militarne zaplecze. A krążownik bojowy Farragut jest do tego stworzony", powiedział Jones.