GalNet RADIO

04.02.3302

Byli niewolnicy w potrzebie

Ostatnie doniesienia z LFT 37 wskazują, że system może być na krawędzi kryzysu humanitarnego. Według władz systemowych, problem rozpoczął się, gdy Konsorcium Paladynów przejęło kontrolę nad portem Onnes Gateway i wyzwoliło wszystkich imperialnych niewolników. Niestety proces oficjalnego rozwiązania umów niewolniczych utknął w zawiłościach biurokratycznych, co postawiło byłych niewolników w trudnej sytuacji. Nie mogą oni legalnie pozyskać mieszkania ani zatrudnienia.

W świetle tych wydarzeń, Konsorcjum Paladynów wystosowało publiczne zamówienie na uzdatniacze wody (water purifiers) by zapewnić byłym niewolnikom dostęp do podstawowych urządzeń sanitarnych w czasie oczekiwania na ich oficjalne uwolnienie. Frakcja obiecała nagrody dla pilotów, którzy pomogą.

Rzecznik Konsorcium Paladynów wydał oświadczenie do mediów:

"Konsorcjum paladynów jest liderem humanitarnej inicjatywy dostarczenia podstawowego zaopatrzenia tysiącom niewolników w systemie LFT 37. Ale nie podołamy sami, więc zwracamy się o pomoc do galaktycznej społeczności."