GalNet RADIO

22.05.3301

Zwalczanie chorób (Breaking The Outbreak)


Wygląda na to, że dobre rzeczy po prostu nie trwają długo dla People's Quivira for Equality Party. W związku z ich klęską militarną, akt dobrej woli zwolenników Aisling Duval pomógł im z powrotem stanąć na nogi, a Senator Patreus nie pociągnął ich do odpowiedzialności za decyzje swojego rządu.

Niestety, ograniczony dostęp do opieki medycznej w czasie ich lotu doprowadził do wybuchu chorób pośród ludności.

W związku z tym Aisling's Angels wzywają wszystkich lojalnych obywateli Imperium do udzielenia pomocy naszym braciom People's Quivira for Equality Party. Oni już wycierpieli bardzo dużo musimy im pomóc w odzyskaniu dawnego życia.

W celu zachęcenia do dostarczania tak bardzo potrzebnych Basic Medicine, Aisling's Angels oferują program dodatkowych nagród, który jest otwarty dla wszystkich chętnych do pomocy pilotów.

System: Persefona
Stacja: Lambardelli’s Legacy
Cel: Dostarczyć Medicines do stacji Legacy Lambardelli
Koniec: 30 maja 3301 19:00