GalNet RADIO

24.04.3301

Działania wojenne (Waging War)Działając na podstawie zleceń Senatora Denton Patreus, w porozumieniu z Silver Natural PLC, Conservatives of BV Phoenicis  rozpoczęli przygotowania do ataku na Saavedra Dock w celu odzyskania aktywów obecnie nielegalnie zajętych przez członków Kui Hsien.
Gdy senator Petraeus zezwolił na użycie sił zbrojnych do odzyskania poniesionych strat na rzecz Friends of Kui Hsien Conservatives of BV Phoenicis oferują szereg dodatkowych nagród dla wszystkich najemników chętnych do walki po ich stronie. Jest to świetna możliwość dla pilotów chcących zarobić dodatkowe premie za walkę w kosmosie.

System: BV phoenicis
Stacja: Aoki Dock
Cel: Statki Friends of Kui Hsien w Conflict zone
Jak: Dostarczyć Combat bonds za strącone statki do stacji Aoki Dock