GalNet RADIO

02.02.3303

Trzecia fala kolonizacji - misja społ.

Rada Colonii rozpoczęła trzecią falę migracji do ich nowej siedziby, która po raz kolejny da szanse pomniejszym frakcjom na osiedlenie się w Colonia Nebula

Rzecznik organizacji podał następujące szczegóły:

"Po raz kolejny prosimy pilotów o dostarczenie specyficznych dóbr do stacji Jaques oby uzyskać wizę migracyjną dla ich frakcji."

"Pod koniec kampanii 5 frakcji, które dostarczyło najwięcej wymaganych materiałów otrzyma prawo osiedlenia się w jednym z wytypowanych do tego systemów, z nowo wybudowaną tam na ich potrzeby stacją naziemną."

Kampania rozpoczęła się 2 lutego 3303 i potrwa 4 tygodnie.