GalNet RADIO

14.01.3303

Reakcje supermocarstw na tajemnicze spotkania w Plejadach


Liderzy trzech supermocarstw wydali wydali oficjalne oświadczenia w odpowiedzi na raporty o tajemniczych statkach pojawiających się w Plejadach.

Imperator Arrisa Lavigny-Duval, będąca właśnie w trakcie odwiedzania systemów imperialnych, wyraziła się z pewnym dystansem:

"Przypuszczenia, że te spotkania są dowodem na istnienie poza-ludzkiej inteligencji byłyby przedwczesne. Nie możemy wykluczyć, że te statki są eksperymentalnymi konstrukcjami stworzonymi przez ludzi a nawet, że jest to dobrze przeprowadzona mistyfikacja. Proszę wszystkich obywateli Imperium o zachowanie spokoju i nie wyciąganie przedwczesnych wniosków."

Prezydent Federacji Zachary Hudson, przemówił znacznie ostrzejszym tonem:

"Wraz z ekspertami przeanalizowałem zapisy dostarczone przez wielu pilotów. Oczywiście nie mamy żadnej pewności, ale postawię takie pytanie: Czy wolelibyście przygotować się na atak, który nie nadejdzie czy wolicie stawić czoła wrogowi, na którego się nie przygotowaliście? Nie wiemy nic o prawdziwej naturze czy celu tych pojazdów i musimy się przygotować na każdą ewentualność."

Dość odmienne stanowisko zajął Premier Sojuszu Edmund Mahon:

"Podobnie jak Imperator, uważam, że nie powinniśmy zakładać, że są to statki poza-ludzkiej inteligencji. Ale jest dla mnie jasne, że te spotkania wymagają poświęcenia im natychmiastowej uwagi i przeprowadzenia badań. Musimy zdobyć jak najwięcej informacji i być otwartymi na wszelkie wyniki. Wiedza nie ignorancja. Dowody nie poszlaki. To jest właściwa droga.