GalNet RADIO

04.01.3303

Didi Vatermann


Ojciec Didi zginał tragicznie kilkadziesiąt lat temu, w wyniku awarii modułu wspomagania tarcz ochronnych. To traumatyczne wydarzenie wyznaczyło życiowy cel dla tej  młodej wtedy kobiety . Poświęciła swoje życie na usprawnianie wzmacniaczy tarcz czyniąc je efektywniejszymi i bezpieczniejszymi w użytkowaniu. W przeciągu ostatnich latach doprowadziła swoje konstrukcje do bardzo wysokiego poziomu, a popyt na jej usługi zapewnił jej niemałą fortunę. Obecnie posiada zespół naukowców wprowadzający w życie i ulepszający jej projekty. Rozwój poprawnych relacji z Vatermann skutkuje pozyskaniem kontaktu do innego inżyniera.

Placówka badawcza: Vatermann LLC  system: LEESTI
Kontakt do inżyniera przekazany przez: Selene Jean (poziom 3).
Wymagania odnośnie pierwszej wizyty: Osiągnięcie rangi Merchant jako handlowiec.
Odblokowanie pierwszego poziomu modyfikacji: Dostarczenie 50 ton Lavian Brandy.
Odblokowanie kolejnych poziomów modyfikacji: Modernizowanie modułów sprzedaż towarów na Vatermann LLC.

Dostępne modyfikacje:

Shield Booster Blast Resistant Shield Booster 3
Shield Booster Heavy Duty Shield Booster 5
Shield Booster Kinetic Resistant Shield Booster 3
Shield Booster Resistance Augmented Shield Booster 5
Shield Booster Thermal Resistant Shield Booster 3
Shield Generator Enhanced, Low Power Shields 3
Shield Generator Kinetic Resistant Shields 3
Shield Generator Reinforced Shields 3
Shield Generator Thermal Resistant Shields 3