GalNet RADIO

02.12.3302

Atak na placówkę badawczą Ram Tah

Kilka dni temu, ośrodek badawczy na Felice Dock w systemie Meene został bardzo  poważnie uszkodzony. Lokalne media opisują to jako skutek barbarzyńskiego "aktu wandalizmu". Władze portu gwiezdnego potwierdziły, że wiele systemów  portu zostało nieodwracalnie uszkodzone.

Nasi czytelnicy bez wątpienia pamiętają, że to właśnie w tym miejscu przez inżyniera Ram Tah jest prowadzony projekt badawczy  dotyczący ruin odkrytych na Synuefe XR-H d11-102.

Gdy zapytaliśmy przedstawiciela lokalnych służb bezpieczeństwa o widoczną opieszałość w prowadzonym w tej sprawie  śledztwie. Otrzymaliśmy odpowiedź, że cała dochodzenie ma mały priorytet ze względu na niską szkodliwość społeczną ,i że prawdopodobnie jest to dzieło oportunistów.

Ram Tah wydał następujące oświadczenie:

"Jest to oczywista próba storpedowania moich badań dotyczących ruin z Synuefe. Od samego początku spotykałem się z informacjami, że niektóre agencje mają swoje plany wobec tego znaleziska. Oni chcą je wykorzystać tylko by zyskać więcej pieniędzy, zdobyć więcej władzy lub zwiększyć swój potencjał militarny. Wiedza zawarta w tych ruinach nie należy do jednej osoby czy jednej organizacji - ona należy do wszystkich ".

Mój program badawczy został przeniesiony do Phoenix Base. Uruchomiliśmy  specjalne protokoły bezpieczeństwa.  Gdy tylko zbliża się jednostka nie posiadająca stosownego zaproszenia, może się spodziewać natychmiastowego otwarcia ognia w jej kierunku.

Gdy tylko zostało złożone to oświadczenie, ośrodek badawczy w Phoenix Base przeszedł w tryb pełnej ciszy radiowej.