GalNet RADIO

17.11.3302

Zbiórka danych eksploracyjnych - misje społ.

Federalny departament astrokartografii wystosował publiczny apel o dostarczanie danych eksploracyjnych. Szef departamentu Mark Devene sprecyzował warunki:

"Jesteśmy zainteresowani zebraniem danych ze specyficznych stref aby zweryfikować pewne hipotezy. Potrzebne są nam szczegółowe dane zawierające informacje o systemach takie jak typy planet, szczegóły ich budowy i klasy spektralne."

"Dane których szukamy pochodzą z następujących sektorów: PLAA AEC IZ-N C20-1, PRU AESCS DL-W C15-37 i EAFOTS EU-R C4-1. Doświadczeni poszukiwacze znają te owiane tajemnicą  regiony jako  Hawkin's Gap, Conflux i Formidine Rift. Potrzebujemy dane jak największej ilości systemów w odległości 200 lat świetlnych od podanych koordynat."

Organizacja Tau Ceti Crimson Legal Solutions zgodziła się koordynować operację Federalną.
W tym samym czasie tajemnicza organizacja zwana Children of Raxxla wystosowała podobne zapotrzebowanie, twierdząc, że uzyskane dane pomogą udowodnić niewiność przywódcy ich grupy, Kahiny Loren.

Obie kampanie rozpoczęły się 17-go listopada 3302 i potrwają dwa tygodnie o ile wymagane ilości skanów nie zostaną dostarczone wcześniej.