GalNet RADIO

08.11.3302

Hera Tani


Już od najmłodszych lat Hera Tani wykazywała duże talenty związane z obsługą systemów zarządzania energią. Dorastała w środowisku nie do końca żyjącym zgodnie z przepisami prawa. Następnie długo utrzymywała  bliskie kontakty z gangiem Jet Rats. Pomogli oni nawet jej skompletować odpowiednio uzdolnioną technicznie ekipę, której przewodzi i którą szkoli podczas prac inżynierskich. W sprawie wyboru klientów zawsze miała wolną rękę i pomagała wszystkim którzy zwrócili się do niej o pomoc. Po rozpadzie gangu  Jet Rats, jej  działalnością zainteresował się tajemniczy inwestor z Imperium. Zbudowanie dobrych relacji z Herą Tani owocuje dostępem do kolejnego gwiezdnego inżyniera.

Placówka badawcza: The Jet's Hole  system: KUWEMAKI
Kontakt do inżyniera przekazny przez: Liz Ryder (poziom 3).
Wymagania odnośnie pierwszej wizyty: Minimalna ranga w Imperium: Outsider
Odblokowanie pierwszego poziomu modyfikacji:Dostarczenie 50 ton Kamitra Cigars
Odblokowanie kolejnych poziomów modyfikacji: Modernizowanie modułów, handel na placówce The Jet's Hole.

Dostępne modyfikacje:

Power Distributor Charge Enhanced Power Distributor 3
Power Distributor Engine Focused Power Distributor 3
Power Distributor High Charge Capacity Power Distributor 3
Power Distributor Shielded Power Distributor 3
Power Distributor System Focused Power Distributor 3
Power Distributor Weapon Focused Power Distributor 3
Power Plant Armoured Power Plant 5
Power Plant Low Emissions Power Plant 3
Power Plant Overcharged Power Plant 5