GalNet RADIO

30.10.3302

Lei Cheung

Lei Cheung dorastał w klanie tzw. wolnych handlowców, czyli takich, którzy działają spontanicznie bez długoterminowych planów. W trakcie pracy na różnych stanowiskach odkrył w sobie talent do inżynierii, w szczególności upodobał sobie  technologie tarcz. Mimo że regularnie otrzymuje intratne oferty pracy od poważnych korporacji, nie chce opuścić swojej rodziny. Z chęcią pomaga innym handlowcom oferując usługi modyfikacyjne. Obok działalności inżynierskiej dzięki ciężkiej pracy w przeciągu kilku lat, wraz ze swoją rodziną zbudował duże przedsiębiorstwo odzysku materiałów. Posiada kontakt do innego inżyniera, który przekazuje swoim stałym klientom.

Placówka badawcza: Trader's Rest  system: LAKSAK
Kontakt do inżyniera przekazny przez: Dweller (poziom 3).
Wymagania odnośnie pierwszej wizyty: Transakcje handlowe na min 50 rynkach
Odblokowanie pierwszego poziomu modyfikacji:Dostarczenie 200 ton złota
Odblokowanie kolejnych poziomów modyfikacji: Modernizowanie modułów, handel na stacji Trader's Rest.

Dostępne modyfikacje:

Shield Booster Blast Resistant Shield Booster 3
Shield Booster Heavy Duty Shield Booster 3
Shield Booster Kinetic Resistant Shield Booster 3
Shield Booster Resistance Augmented Shield Booster 3
Shield Booster Thermal Resistant Shield Booster 3
Shield Generator Enhanced, Low Power Shields 5
Shield Generator Kinetic Resistant Shields 5
Shield Generator Reinforced Shields 5
Shield Generator Thermal Resistant Shields 5