GalNet RADIO

15.09.3302

Sukces Imperialnej operacji


Frakcja Xuangu Crimson Major Network ogłosiła, że Imperialna operacja zdobywania danych wywiadowczych z konwojów federalnych w systemie Mu Koji zakończyła się sukcesem.

Wielu niezależnych pilotów wzięło udział w przedsięwzięciu, wzmacniając siły Imperialne i blokując wysiłki Federacji w zdobywaniu danych Imperium.

Mimo iż Imperium osiągnęło główny cel, to poniosło też spore koszta. Niezależni korespondenci znajdujący się w Mu Koji potwierdzili, że Imperium straciło znacząco więcej statków niż Federacja.

Rzecznik  Xuangu Crimson Major Network podziękował wszystkim którzy wsparli kampanię i zachęcił do odbierania nagrów w Aksynov Hub.