GalNet RADIO

11.08.3302

Walka o Plejady - misje społ.

Ostatnie raporty z kontrolowanego przez Imperium sektora Plejad IH-V c2-16 wskazują na to, że należąca do Federacji organizacja Pleiades Resource Enterprise przygotowuje się do zbrojnej próby przejęcia sektora.

Rzecznik Imperialnej Inkwizycji, która koordynuje działania obronne powiedział:

"Nie oddamy Federacji nawet piędzi naszej ziemi, nie mówiąc już o całym sektorze. Mam nadzieję, że Pleiades Resource Enterprise wie co ich tu spotka."

Imperialna Inkwizycja poprosiła wszystkich pilotów opowiadających się za Imperium o jak najszybsze przybycie do Plejad i pomoc w odparciu ofensywy Federacji. Podobnie organizacja Pleiades Resource Enterprise wezwała wszystkich sympatyków Federacji o stawienie się i udział w ataku.

Operacja z obu stron rozpoczęła sie 11 sierpnia 3302 i potrwa przez tydzień.