GalNet RADIO

25.08.3302

Przywrócono porządek w Arque

Frakcja Arque Commodities ogłosiła, że jej kampania mająca na celu usunięcie agitatorów z systemu Arque zakończyła się sukcesem. Na wezwanie odpowiedziało setki pilotów którzy aktywnie działali by wyeliminować przestępców działających w tym układzie.

Władze systemowe na Austen Town Station wypłacają powiększone nagrody dla tych, którzy przyczynili się do do sukcesu tej misji.