GalNet RADIO

28.07.3302

Nowy posterunek Federacji

Trzy tygodnie temu, Federacja wzbudziła kontrowersje swoją decyzją dotyczącą założenia szeregu placówek w sektorze Plejad. Rozwój wydarzeń wywołał zdecydowaną odpowiedź pilotów związanych z Imperium, którzy dokonali wielokrotnych prób destabilizacji kampanii. Ostatecznie Federacja była w stanie dokończyć operację, ale przeciwnicy Federacji wyrazili się jasno. - Ekspansja militarna supermocarstwa nie przejdzie bez sprzeciwu.

Teraz Federacja ogłosiła plany utworzenia nowego posterunku planetarnego w systemie HIP 17225, który, jak utrzymują, będzie służyć jako punkt do handlu i przetwarzania surowców. Ludzie zaznajomieni z HIP 17225 A 1 wiedzą, że na planecie występują liczne skorupiaki.

Federacja wystosowała otwarte zamówienie na tantal, budowlane fabrykatory i zespoły sieci energetycznej, które są potrzebne do budowy nowej bazy, i upoważniła frakcję Przyszłość Segovanu do wynagrodzenia pilotów, którzy dostarczą te materiały na Obsidian Orbital w systemie Maia.

Kampania rozpoczyna się w dniu 28 lipca 3302 i będzie trwała przez okres jednego tygodnia. Jeśli cele Federacji zostaną spełnione wcześniej niż planowano, kampania zostanie natychmiast zakończona