GalNet RADIO

07.07.3302

Federacja rozpoczyna budowę placówek

Frakcja Future of Segovan, federalna organizacja z siedzibą w systemie Segovan, ogłosiła plany budowy wielu nowych placówek dla Marynarki Federalnej. Mają one być usytuowane na szlaku od Segovan aż do sektora Plejad.

W założeniach mają one głownie służyć jako punkty zaopatrzenia statków Federacji co w znaczny sposób wesprze ich bieżącą działalności w tym regionie.

Rzecznik Future of Segovan powiedział:

"To bardzo ambitna inicjatywa, i  jej zakończenie  sukcesem jest możliwe tylko przy wsparciu społeczności galaktycznej. Wzywamy zatem  wszystkich pilotów przynależnych do Federacji o dostarczanie izolatorów membranowych , generatorów mocy oraz galu (insulating membrane, power generator, gallium) do naszej bazy operacyjnej w Ramsbottom Hub. Dostawy te umożliwią nam  rozpoczęcie prac nad pierwszą placówką".

Inicjatywa zaczyna się 7 lipca 3302 i będzie trwałą przez tydzień. Jeśli ostateczny cel zostanie osiągnięty wcześniej niż planowano, kampania zostanie natychmiast zakończona.