GalNet RADIO

31.03.3302

Walka o Główki Cebulowe

Nieustająca kampania Federacji przeciwko producentom główek cebulowych weszła w nową fazę wraz z wyznaczeniem tak zwanego Cebulowego Cara, który będzie odpowiedzialny za wyeliminowanie narkotyku z przestrzeni Federacji. Rolę tą przyjął Edward Bores, polityk z wieloletnim doświadczeniem, który obiecał użycie nowych skuteczniejszych środków w walce z narkotykiem.

Na konferencji prasowej Bores ogłosił innowacyjną kampanię:

"Uruchamiamy inicjatywę pod nazwą "Oddaj Cebulę", stworzoną w celu zachęcenia obywateli Federacji do oddania posiadanych główek cebulowych. Każdy, kto dostarczy główki do naszego centrum dowodzenia w Grandin Gateway w systemie Altair będzie szczodrze wynagrodzony. Pod koniec kampanii wszystkie zebrane przez nas gówki cebulowe zostaną zniszczone."

W międzyczasie organizacja znana jako Altair Purple Mob ruszyła ze swoją kampanią aby udowodnić, że główki są nieszkodliwym narkotykiem i zaklasyfikować go jago nieszkodliwą roślinę. Podobnie jak Federacja organizacja zaapelowała o dostarczanie jak największej ilości narkotyków, ale w przeciwieństwie do intencji Federacji, Altair Purple Mob planuje studiować właściwości narkotyku. Rzecznik organizacji powiedział:

"Zalegalizowanie główek cebulowych zdeklasyfikowało by jego użytkowników jako kryminalistów, zapewniło by nowe źródła dochodu dla Federacji i zdestabilizowało przestępdcze organizacje które obecnie zajmują się dystrybucją. To jedyna logiczna opcja."

Obie kampanie startują jednocześnie i będą trwały tydzień.