GalNet RADIO

22.03.3302

Szczyt dyplomatyczny Sojuszu

W tym tygodniu w systemie Alioth na stacji Irkutsk Station odbył się szczyt Sojuszu Niezależnych Systemów, uczestniczyli w nim ambasadorowie i przedstawiciele dyplomatyczni z całego środowiska politycznego. Swoją reprezentację miało jedenaście floty, zarówno Sojuszu jak i Niezależnych Rządów.
Głównym tematem dyskusji była kwestia ustanowienia podstawowych wytycznych odnośnie sił szybkiego reagowania. Ich celem ma być ochrona członków porozumienia przed szybko rosnącym zagrożeniem ze strony zarówno sił Imperium jak i Federacji. Pozostałe omawiane tematy to: suwerenność frakcji, suwerenność rządu, korzyści z wolnego handlu, oraz waga utrzymywania kanałów komunikacyjnych pomiędzy różnymi kulturami i środowiskami.


Cmdr. Noir1787 | Radio Sidewinder reporter
Alioth Guardian | Interstellar Press