GalNet RADIO

05.02.3302

Reportaż z działalności mocarstw

Premier Edmund Mahon w związku z przeciągającymi się negocjacjami z systemami: Ross 842 i HIP nie zawarł żadnych nowych umów stowarzyszeniowych w ubiegłym tygodniu. Obecnie sieć handlowa Sojuszu obejmie imponujące 90 układów. Otrzymaliśmy informacje że władze HIP 73269 zaprosiły delegatów Sojuszu w celu omówienia możliwości przystąpienia do tego mocarstwa.

Prezydent Hudson wysłał specjalną grupę uderzeniową do zapewnienia bezpieczeństwa w układach: Digg, Dongkum i HIP 24046. Dzięki tej operacji militarnej w minionym tygodniu udało się mu przywrócić porządek we wszystkich trzech systemach, jednocześnie federalna flota zajmie w nich stałe pozycje. Jednocześnie siły zbrojne Zacharego Hudsona dotarły do systemów Carpaka i LPM 229 , i starają się tam ustabilizować przyczółki. Jeżeli się to uda będą to bazy numer 80 i 81 pod kontrolę Prezydenta Federacji

Prezydent Gabinetu Cieni Felicia Winters nie była w stanie zapewnić odpowiedniego poziomu wsparcia socjalnego w systemie Amuzgo, ale w nadchodzącym tygodniu krystalizuje się możliwości przejęcia kontroli przez liberałów w systemach Sawali i Chi'iang Fei. Rozszerzona Kampania  Pomocy trwa, i dobitnie pokazuje wielkie możliwości federalnych programów pomocy społecznej i opieki zdrowotnej. Gdyby te systemy dołączą sie do Felicia Winters, będzie ona mieć ich w sumie 69.

Cesarz Arissa Lavigny Duval odzyskał odpowiedni poziom zaopatrzenia w swoim dominium. Udało się jej uniknąć niebezpieczeństwa zapaści oraz zgromadziła ogromną rezerwę kapitału CC co pozwoli   sfinansować działania Shield of Justice. Aktualnie sił zbrojne Arissy stacjonują w systemie Waimiri, i na prośbę tamtejszych władz próbują pozbyć się systemu działalności przestępczej.

Minionym okres księżniczka Aisling Duval był z jednej strony nieudany, swoje poparcie wycofał system HIP 116045, z drugiej strony jednak  układy Kuki i Nyalayan przyłączył się do jej mocarstwa. W najbliższej przyszłości Księżniczka Ludu nie ma co liczyć na nowe systemy  w swoich szeregach, chyba że planowana przez nią kampania w mediach przyniesie zaskakując dobre efekty.

Senator Torval po raz kolejny zaprzeczyła sondażom i przywróciła wypłacalność finansową swojemu przedsiębiorstwu, ponad to nabyła pakiet większościowy w infrastrukturze w systemie Yakama. Poprawa rentowności działalności Zeminy pozwala na rozpoczęcie poszukiwań nowych możliwości inwestycyjnych. Oczekuje się, że w najbliższych tygodniach znacznie poszerzy ona granice swoich wpływów.

Prezes Li Yong-Rui przez ostatnie siedem dni zgromadził dużą rezerwę kapitału CC. Oznacza to że w przyszłym tygodniu będzie miał środki by rozszerzyć oferty negocjacyjne dla systemów Polecteri, Pukkeitsi i Kwaritreni. Jednocześnie eksperci uważają że negocjacje w Hyldeptu i LP 711-32 zostaną pomyślnie zakończone najpóźniej w przyszły czwartek. Jak wszystko pójdzie po myśli Yong-Rui, korporacja Sirius Gov będzie kontrolowała 56 układów gwiezdnych.

Simguru Pranav Antal w tym tygodniu wykorzystał zakończenie gwałtownych protestów w systemie Kenna i przyłączył go do Utopi. Jednocześnie jego ambasadorzy wynegocjowali ustanowienie enklaw w układach Taosha i Sukree, wywołało  to duży sprzeciw lokalnych mieszkańców i doprowadziło do gwałtownych protestów w tych systemach. Jak Antal'owi uda się przekonać nieprzekonanych to oświecenie obejmie już 51 systemów.

Senator Denton Patreus w minionym tygodniu wykonywał kontrakt na sprzedaż broni do układu 23 Delta Piscis Austrini, obecnie jego flota właśnie kieruje sie do tego systemu. Jednakże stacjonowanie sił zbrojnych senatora w 23 Delta Piscis Austrini ma wielu przeciwników, którzy potrafili się zjednoczyć i stawiać opór. Obecnie jest kilka miejsc zapalnych w systemie gdzie trwają walki.

Władca piratów Archon Delaine w zeszłym tygodniu wycofał swoje sił zbrojne z systemów: On Xians, Brynhilo i Bhattra Po miesiącach niewoli i wyzysku, ludność tych układów powstała przeciw ciemiężcom i bardzo się zjednoczyła przyjmując zdecydowana postawę obronną, walcząc o utrzymanie niepodległości. Archon ma na swojej głowie kolejne powstania wyzwoleńcze, ale wydaje się że teraz gdy siły Kumo Crew są bardziej skoncentrowana te zbrojne zrywy są skazana na niepowodzenie.