GalNet RADIO

19.02.3302

Reportaż z działalności mocarstw

Premier Edmund Mahon, oraz Sojusz jako całość, świętowali w tym tygodniu ważne podpisanie paktów handlowych w Mong Kung i Pincunche. Wraz z zawarciem tych porozumień, sieć Sojuszu może pochwalić się łączną liczbą 90 wpływowych ośrodków handlowych. Ogólny stan ekonomiczny w Sojuszu pozostaje solą w oku innych sieci handlowych.

Floty Prezydenta Federacji Zacharego Hudsona z łatwością skorygowały braki w zaopatrzeniu z jakimi mierzyły się w poprzednim tygodniu, dostarczając zasobów garnizonowych o wartości około 6,6 miliardów kredytów do baz marynarki rozmieszczonych w prezydenckiej strefie wpływów. Lecz Prezydent Hudson nie był w stanie otworzyć bazy marynarki w systemie Concantae ze względu na intensywną lokalną opozycję. Marynarka przygląda się teraz licznym systemom w celu znalezienia dogodnego miejsca dla rosnącej floty.


Prezydent Cieni Felicia Winters nie była w stanie pozyskać wsparcia systemów Amuzgo i Chukchan przez pakiety pomocowe oraz liberalną propagandę w tym tygodniu. Obecnie w toku są próby zabiegania o względy politycznych liderów Djanharu, Juipedi i HIP 47328. Gdyby systemy te zostały poplecznikami Prezydent Cieni, partia liberalna będzie utrzymywać wpływy w 71 kluczowych systemach.

Księżniczka Aisling Duval zapewniła sobie w tym tygodniu nowych zwolenników w systemie HIP 77470, podnosząc liczbę systemów wspierających Księżniczkę Ludu do 63.Poparcie dla Księżniczki Aisling rośnie w systemie Ekono i przewiduje się, że reprezentanci Ekono zaręczą wsparcie Księżniczki Ludu do następnego czwartku.

Próby zapewnienia kontroli infrastruktur w systemach V2689 Orionis i HR 6948 przez senator Zeminę Torval w tym tygodniu zakończyły się niepowodzeniem. Bez nowych nabytków spodziewanych w trakcie trwania tego tygodnia, senator prawdopodobnie skupi swoje wysiłki na zdławieniu opozycji w jej sferze wpływów.

Dyrektor Generalny Korporacji Syriusz Li Yong-Rui napotkał w tym tygodniu zahamowanie w systemach Polecteri i San, uniemożliwiając Syriuszowi wcielenie majątku dwóch systemów do portfolio Korporacji. Niezniechęcony, Li Yong-Rui przygotowuje się do sfinalizowania zakupu zarówno prywatnych jak i rządowych sektorów w systemie Aranka w tym tygodniu.

Cesarz Arissa Lavigny-Duval napotkała w tym tygodniu dalsze braki w zasobach, zmuszając Tarczę Sprawiedliwości do zakończenia usług w Olelbis, Damoorai oraz Kappa. Zaopatrzenia garnizonów zostały skonsumowane w rekordowym tempie w systemach Namamasairu, Bragit, Yab Camalo, Cibola, Redoneangi, Igal i Kuuku, zagrażając możliwości Tarczy do utrzymania wystarczającego bezpieczeństwa. Jeśli Cesarz zostanie zmuszona do wycofania swoich flot ze wszystkich siedmiu systemów, jej bezpośrednie wpływy będą sięgać jedynie 57 systemów.

Simguru Pranav Antal w tym tygodniu przygarnął obywateli systemu HIP 7076 do utopijnego stada, obiecując mieszkańcom szansę rozpoczęcia na nowo życia w złotej krainie. Utopijczycy świętowali też znaczący kamień milowy w historii swojej raczkującej potęgi: Simguru Antal od teraz posiada utopijne enklawy w 50 systemach.

Senator Denton Patreus w tym tygodniu zabezpieczył port dla swoich flot w systemie Contie, z łatwością pokonując gwałtowną opozycję ze strony lokalnych dysydentów. Zapadła spora liczba umów na handel bronią, osłabiając jednak wszelkie plany na poszerzenie swoich wpływów jakie posiadał senator. Nadchodzący tydzień będzie charakteryzował się rozlokowaniem obrony przez flotylle Patreusa.

Władca Piratów Archon Delaine skutecznie wzniecił konflikty i gwałtowne powstania w Morronii i HIP 111880, gdzie świadkowie widzieli pirackie okręty wspierające element przestępczy w obydwu systemach. Władca Piratów wygląda na gotowego do pozyskania nowych terytoriów zaledwie tygodnie po utracie kontroli w trzech systemach.