GalNet RADIO

12.02.3302

Reportaż z działalności mocarstw

Premier Edmund Mahon nie podpisał żadnych umów handlowych w tym tygodniu, jako ze negocjacje z delegatami z Ross 842 oraz HIP 55118 nie osiągnęły satysfakcjonujących warunków dla wszystkich udziałowców. Nowe traktaty handlowe z systemami Mong Kung i Picunche obecnie są w fazie negocjacji.

Prezydent Cieni Felicia Winters w tym tygodniu zabezpieczyła wsparcie z systemu Sawali, podnosząc liczbę kontrolowanych przez nią systemów do sześćdziesięciu ośmiu. Natomiast system Ch'iang Fei odmówił formalnego poparcia partii Liberalnej. Obecnie trwają próby uzyskania wsparcia poprzez skupione pakiety pomocowe w systemach Amuzgo oraz Chukchan.

Prezydent Zachary Hudson spotkał się z brakami zasobów w tym tygodniu, co spowodowało opuszczenie operacji militarnych w systemach Carpaka oraz LPM 229. Prezydent Hudson obecnie bada możliwość obecności militarnej w systemie Concantae, lecz niedobory w zaopatrzeniu zagrażają długoterminowej zdolności bojowej federalnej floty w Bandjigali. Jeśli zasoby zostaną na niskim poziomie, ekspansja do Concantae może upaść, a flotylle Federacji mogą się wycofać z Bandjigali.

Cesarz Arissa Lavigny-Duval w tym tygodniu napotkała trudności w łańcuchu dostaw, co zapobiegło przed ustanowieniem obecności w systemie Waimiri przez Tarczę Sprawiedliwości. Gotowość bojowa patroli Tarczy została zagrożona w systemach Damoorai, Olelbis i Kappa, co w efekcie może doprowadzić do wycofania się z tych systemów. Jeśli natomiast problemy z brakami zasobów zostaną rozwiązane, systemy Bragur, Mbutsi, Hrun, Brestla, Kherthaje oraz HR 4720 mogą być patrolowane przez flotę Cesarzowej już w następnym tygodniu.

Dyrektor generalny korporacji Syriusz Li Yong-Rui zatwierdził w tym tygodniu nowe koncesje w systemie Hyldeptu, podnosząc łączną liczbę systemów w portfolio Syriusza do pięćdziesięciu pięciu. Transakcje biznesowe w systemach Polecteri oraz  San są w toku, a w systemie HIP 2778 rozpoczęły się pierwsze negocjacje. Jak widać, sprawy dla korporacji Syriusz mają się dobrze.

Zespoły propagandowe księżniczki Aisling Duval rozpętały w tym tygodniu imponującą burzę medialną, wydając w przybliżeniu 8 miliardów kredytów by rozgłosić wiadomość od Księżniczki Ludu. W rezultacie, obywatele systemu HIP 77470 wyrazili zainteresowanie w poparciu agendy Aisling, czyniąc ten system sześćdziesiątym trzecim, który poparł sprawę księżniczki.

Przedsiębiorstwa Imperialnej Senator Zeminy Torval obecnie są dobrze finansowane i senator rozpatruje zakup infrastruktury w systemach V2689 Orionis oraz HR 6948. Obydwa systemy mogłyby zapewnić unikalne okazje handlowe oraz zatrudnienia głęboko w obrębie terytorium Federacji.

Simguru Pranav Antal nie był w stanie zabezpieczyć w tym tygodniu systemów Taosha oraz Sukree. Gwałtowne protesty wybuchły w systemach HIP 7076 i Gendini za sprawą utopijnych agitatorów, którzy próbują wyzwolić obywateli od zwodzących ich biurokratów opierających się prawdzie Utopii.

Senator Denton Patreus zdobył w tym tygodniu port dla swoich flot w systemie 23 Delta Piscis Austrini, zabezpieczając niezależność systemu przed przyszłymi najazdami ze strony Kumo Crew, którzy zaatakowali system przed paroma tygodniami. Senator Patreus poszukuje również portu dla swoich flotylli w systemie Contie, gdzie ustanowił niedawno punkt sprzedaży broni.

Władca piratów Archon Delaine stłumił rebelie w systemach Yuror oraz Itzanmets, zapewniając pozostanie obydwu systemów pod jego władaniem. Zamieszanie w obrębie Kumo Crew zmniejszyło się, a oznaki aktywności piratów zaczynają się pojawiać w systemach blisko granic dominium Władcy piratów. Jeśli ta aktywność się utrzyma, powstania wkrótce będą miały miejsce w systemach Morronii i HIP 111880.


Cmdr Goliat