GalNet RADIO

05.10.3301

Dzisiaj w Senacie głosowanie nad następcą tronu.


Dzisiaj mija ostatni dzień senackich obrad dotyczących przyszłego Cesarza. Zgodnie z prawem jutro Senat musi przedstawić wybranego większością głosów nowego Cesarza. Tymczasem mnożą się pytania w jaki sposób grupie takiej jak Emperor's Dawn udało się pozyskać tak wiele ważnych kontaktów i utrzymać tak długo w tajemnicy rozległą ekstremistyczną organizację. Oczywiste jest, że nowy Cesarz, kimkolwiek będzie, będzie musiał zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami od pierwszego momentu objęcia tronu.


Kanclerz Blaine był uważany za najsilniejszego kandydata na to stanowisko, szczególnie biorąc pod uwagę impas między Księżną Aisling Duval a Senator Arissą Lavigny-Duval. Jednak ostatnie ujawnienie jego pośredniego połączenia ze "Świtem Cesarza" wysunęło te dwie kandytatki na mocną pozycję. Szanse Księżniczki zostały umniejszone po odkryciu również jej powiązań z Emperor's Dawn. Z publicznym wsparciem, jakiego Senatorzy Patreus i Torval udzielili Senator Lavigny-Duval - wydaje się ona mieć przewagę. Ogólnie jednak różnice między obydwoma kandydatkami są zbyt małe, by już wskazywać zwycięzcę.