GalNet RADIO

19.09.3301

Zakup danych eksploracyjnych w Cemiess
Opis:
Cemiess Empire Party ogłosiło kontrakt na zakup danych eksploracyjnych w celu zlokalizowania kolejnych baz należących do Emperors Dawn


System: Cemiess
Stacja: Mackenzie Relay
Cel: sprzedaż  danch eksploracyjnych
Jak: skan systemów (skan powierzchni opcjonalnie)
Zakończenie: 25 wrzesnia 3301