GalNet RADIO

25.09.3301

Senator Patreus oferuje poparcie dla senator Lavigny-Duval

Chociaż posiedzenie Senatu pozostaje niejawne do czasu ogłoszenia sukcesji, Senator Patreus potwierdził swoje wsparcie w przemówieniu do swojego personelu:

"Każdy wie, że moim priorytetem jest bezpieczeńśtwo w Imperium. To mój obowiązek jako senatora, zapewnić najlepsze możliwości klientom, patronom, mieszkańcom i niewolnikom, którzy mi podlegają. Traktuję te obowiązki poważnie, zgodnie z senatorską przysięgą by opiekować się Imperium jako całością.

Częścią tych obowiązków jest zadbanie, by zasiadający na szczycie byli właściwymi osobami do pełnienia podjętego zadania. Muszą wiedzieć kiedy konieczna jest zmiana, ale mieć na uwadze tradycje które czynią Imperium silnym. Muszą być silni by zagwarantować nam obronę, ale muszą również okazać miłosierdzie, gdy sytuacja tego wymaga.

Wielu moich lojalnych zwolenników stwierdziło, że będę odpowiednim kandydatem na Cesarza. Jestem zaszczycony, że darzą mnie tak wysokim zaufaniem. Im mówię, że będę szczęśliwy pracując z kimkolwiek, kto zostanie Cesarzem. Jeśli o mnie chodzi, wybór byłby prosty.

Mój głos oddaję komuś, kto gdyby nie okrutne morderstwo, już byłby na tronie. Oddaję go mojej szanownej koleżance w senacie, Arissie Lavigny-Duval."

Niektórzy komentatorzy stwierdzili, że ta publiczna demonstracja poparcia stoi w sprzeczności z zasadą zamkniętego posiedzenia senatu, lecz inni przeciwstawiają się temu mówiąc, że obecna sytuacja jest precedensem w historii Imperium.