GalNet RADIO

18.09.3301

Reportaż z działalności mocarstw


Arissa Lavigny-Duval utrzymała swoją bezkompromisową postawę w walce z przestępczością ale  spowodowało to odrzucenie jej zwierzchnictwa przez siedem systemów, co  stanowi około 10% jej wszystkich wpływów. Następnych pięć systemów skłania  się ku odrzuceniu administracji Senator Lavigny-Duval. Utrata tych  obszarów może okazać nie być taka zła jakby się wydawało. Do tej pory  wysiłek jaki musiała podjąć Arissa by utrzymać swój zasięg wpływów był  nieproporcjonalny do zysków jakie z niego czerpała.


Aisling Duval doświadczyła drobnych niepowodzeń pod koniec tego tygodnia,  wynikiem tego jest jej spadek w notowaniach. Źródła zbliżone do  Księżniczki zobowiązały się do zorganizowania kampanii medialnej w  tysiącach systemów. Niedługo będzie jasne czy odzyska swoją pozycją, w co  nie wątpią jak zwykle jej optymistyczni zwolennicy.

Zachary Hudson, a właściwie jego flota w mijającym tygodniu znajdowała się w centrum wielkiej zawieruchy. Prezydentowi Federacji udało się jednak  przełamać największą jak do tej pory opozycję. Siły obronne w pełni  zrealizowały jego rozkazy a flota ofensywna skutecznie działała na  terenach przeciwników Federacji. Hudson przesłał jasne przesłanie:  jakiekolwiek wyzwania  rzucone w jego kierunku nie będą tolerowane.

Felicia Winters stale potwierdza swoją umiejętność osiągania rzeczy  niemożliwych. Jej siły wytrzymały napór wrogich sił. Natomiast kurierzy  Prezydent Gabinetu Cieni zajmowali się dystrybucją pakietów w całej strefy jej wpływów. Dzięki temu teraz jej ludzie stoją w gotowości do  rozszerzenia wpływów Federacji na nowe systemy.

Zemina Torval podjęła działania które poskutkowały obiecującymi oznaki  ożywienia gospodarczego. Roztropna Senator rozszerzył swoją wpływy w  przestrzeni Imperium po raz pierwszy od wielu tygodni. Staranne  planowanie zapewniło, że senator Torval spoczywa teraz na wygodnej  poduszce kapitału CC, a mądre przygotowania do ekspansji i ona sama może  pozwolić na dalszy wzrost notowań.

Denton Patreus całkowicie wykorzystał swoje zasoby w tym tygodniu. W  przyszłym tygodniu nie będzie miał kapitału by przejąć lub przygotować do  przejęcia jakiekolwiek system. Senator doświadczył stosunkowo słabych  wrogich działań na swoim terytorium, pozwoliło mu to całkowicie się  skoncentrować na operacji niszczenia Emperor's Dawn. Analitycy przewidują, że ten konflikt będzie trwał jeszcze co najmniej tydzień. Właśnie brak  ekspansywnych działań Patreusa pozwoli mu skutecznie wyplenić to zdradzieckie ugrupowanie ze znanych systemów w których mają swoje bazy.

Edmund Mahon pokierował w tym tygodniu Sojusz w kierunku dobrobytu,  zanotował on największy progres ze wszystkich mocarstw. Nowe umowy  międzygwiezdne poszerzyły obszary wpływu Sojuszu. Jednocześnie Premier  podjął działania skutecznie powstrzymujące próby naruszenia wpływów.  Sojusz ma nadzieję na długi okres bezprecedensowego dostatku.

Lee Yong-Rui w tym tygodniu wykorzystywał swoje aktywa z dużą  roztropnością, dzięki temu w kilku systemach udało mu się nawiązać dobre  stosunki . Negocjacje są w toku, ale perspektywa dalszych przejęć  zauważalnie wpływa na notowania Sirius Corp na rynkach finansowych, a  sprytni inwestorzy dobrze to wykorzystają.

Archon Delaine podjął kontrdziałania na terytorium Imperium, przyczyniło  się to do zawirowań które obecnie odczuwają Arissa Lavigny-Duval i Aisling Duval. Sukcesy flot ekspedycyjnych wiąże się z kosztem braku rozszerzenia  swoich granic. Archon Delaine jest gotowy do obalenia władz w zaniedbanych systemach Federacji graniczących z sektorem Pegasi.

Pranav Antal budował swoją pozycję w tym tygodniu poprzez swoje  charakterystyczne pokojowe podejścia, oraz przez wybitny kontrast wobec  swego sąsiada w sektorze Pegasi. Utopia i Simguru cieszyli się w tym  tygodniu z przyłączenia się do nich systemu Miki.

Cmdr.Corrigendum