GalNet RADIO

28.08.3301

Tygodnik "Wichry Wojny" #9

W ramach co tygodniowej transmisji galaktycznej GalNet przedstawia tygodnik "Wichry Wojny" (*).

Oto 10 z 13342 pomniejszych frakcji uwikłanych w wojny domowe:
 • Masters of Wolf 906
 • LP 811-17 Corporation
 • Yawa Empire Party
 • Natural LP 811-17 Conservatives
 • NLTT 13249 Limited
 • HIP 20480 Coordinated
 • HIP 20480 Universal Incorporated
 • Allied Wu Kich Dominion
 • Progressive Party of Wu Kich
 • Ernutet United Co
Wojny domowe to działania militarne pomiędzy ugrupowaniami zamieszkującymi ten sam system. Ich główną przyczyną jest chęć zdobycia kontroli nad stacjami kosmicznymi . Konflikty te rozwiązywane są w większości przypadków tylko za pomocą sił zbrojnych, rzadziej poprzez działania aktywistów czy dyplomację. Bezpieczeństwo, rozwój gospodarczo-technologiczny i ogólny standard życia w trakcie tych starć bardzo tracą na swojej jakości.

Oto 10 z 2443 pomniejszych frakcji uwikłanych w wojny międzysystemowe:
 • Family of HIP 94863
 • Independent Gladyangar Revolutionary Party
 • Crew of Gamamonga
 • Amahutii Gold Dragons
 • Purungurawn Purple Society
 • Haolin Ti Partners
 • Nik Future
 • Lodemovoi Advanced Incorporated
 • Worker's Party of Tamor
 • G 126-31 Purple Federal Org
Wojny miedzysytemowe mają miejsce gdy jedno ugrupowanie atakuje inne z poza swojego systemu gwiezdnego. Bezpieczeństwo, rozwój gospodarczo-technologiczny i ogólny standard życia w trakcie tych starć bardzo tracą na swojej jakości. Konflikty te rozwiązywane są w większości przypadków tylko za pomocą sił zbrojnych, rzadziej poprzez działania aktywistów czy dyplomację. W przypadku niewyłonienia w konflikcie zbrojnym zwycięzcy zawierane są zawieszenia broni

* Dane są aktualne w momencie publikacji.