GalNet RADIO

13.05.3301

Grzesznik, Święte i Wybawcy

Dwa dni temu, Senator Denton Patreus oficjalnie wypowiedział wojnę wyniszczonemu systemowi Quivira. Tysiące jednostek lojalnych senatorowi przybyło i przybywa nadal do systemu niosąc śmierć i zniszczenie wszystkim nie-imperialnym statkom.

Na szczęście większość mieszkańców Quivira zostało już ewakuowanych do pobliskich systemów. Udało się to w dużej mierze dzięki staraniom niezależnych i federalnych dowódcom starającym się pokrzyżować plany Patreus.

Podczas gdy Senator rozpoczął podział systemu dla swoich zwolenników, inni członkowie dworu Cesarskiego wydają się być poważnie zaniepokojeni milionami wysiedlonych cywilów. Ci zagubieni i oburzeni ludzie nie pozostali jednak sami w swoim ciężkim losie. W celu uspokojenia  sytuacji, zarówno Aisling Duval i Arissa Lavigny-Duval uruchomiły działania na rzecz pomocy uchodźcom.

Obywatele chętni do pomocy w działaniach humanitarnych mogą rejestrować się do służby u agentów Księżniczki Aisling  na stacji O’Hare’s Hanger w systemie Summerland, oraz u pracowników Księżniczki Arissa na pokładzie Legacy Lambardelli w  systemie Persephone.