GalNet RADIO

07.05.3301

Dr. Arcanonn wzywa HalseyZintensyfikowano badania nad niedawno odkrytym Tajemniczym artefaktem. Naukowcy, inżynierowie oraz piloci z całej zamieszkałej przestrzeni udzielają  pomocy dr. Arcanonn, przy tak ważnym odkryciu przynależności polityczne nie mają znaczenia.

Wysnuto wiele hipotetycznych teorii, pomiędzy nimi są również takie, że artefakt jest pewnego rodzaju sondą obcych, a nawet że jest to swego rodzaju napęd FSD. Dziwne dźwięki jakie wydaje obiekt zostały przekazane ekspertom  w celu przeprowadzenia szerokiej gamy testów, w tym ekspozycji na próbkę Hafnium 178, który niedawno został "wyzwolony dla nauki" z jeszcze innego konwoju Federacji.

Tajemniczy obiekt nadal  skutecznie skrywa swoje tajemnice i opiera się  wszelkim próbom analiz. W związku z tym dr. Arcanonn publicznie oskarżył władze Federacji o świadome zatajenie informacji dotyczących Tajemniczego artefaktu.

Cytując jego wypowiedź, "W imieniu całej ludzkości, Ja i mój zespół domagam się odpowiedzi. Potencjalnie skutki samego istnienia artefaktu są zdumiewające. Wciąż niewiele wiemy, ale jest oczywistym , że technologia użyta do jego budowy  jest całkiem inna od naszej. "

Dowódca Arcanonn na zakończenie swojego apelu rzekł: "Możliwości odkryć naukowych są ogromne, ale obarczone dużym niebezpieczeństwem. Federacja musi wznieść się ponad podziały i przekazać nam swoją wiedzę na temat tego obiektu oraz jego pochodzenia. Dla dobra nas wszystkich czas na takie tajemnice musi się skończyć. "