GalNet RADIO

13.04.3301

Kui Hsien i Quivira nie zgadzają się z podwyżkami rat.

W ubiegłym tygodniu ogłoszono, że Silver Universal PLC, oddział finansowy konglomeratu korporacji militarnej, dowodzony przez Senatora Patreusa, ma zamiar podnieść stopy procentowe wszystkich zaległych umów kredytowych.

Po tej informacji, kilkadziesiąt systemów niezależnych zwróciło się do Silver Universal PLC z prośbą o zrefinansowanie ich wcześniejszych kredytów. Silver Universal PLC był na tyle uprzejmy, że zgodził się wypracować ze swoimi dłużnikami nowe uzgodnienia, jeśli tylko będzie to możliwe. W niektórych przypadkach, nowe umowy nie będą możliwe, ale PLC jest przekonany, że większość jego klientów bedzie nadal honorowo spełniać swoje zobowiązania, bez względu na trudności jakie moga napotkać.

Niestety, nie wszyscy dłużnicy byli gotowi sprostać zobowiązaniom. W szczególności Kui Hsien i Quivira odmówiły uznania zwiększenia stawek rat przez Silver Universal PLC.

W ramach protestu, oba systemy wstrzymały wszystkie płatności na rzecz Silver Universal PLC. Historia Senatora przypomina wyjątkowo niebezpieczne działania względem systemów odmawiających zapłaty swych długów.